PISZĄ O NAS

,,Przemysł Chemiczny” jest najstarszym polskim czasopismem chemicznym, wydawanym od 1917 r. Czasopismo od 1964 r. jest notowane na tzw. liście filadelfijskiej najlepszych naukowych pism świata.

W tym czasopiśmie ukazał się artykuł o Seminarium Chemistry for Agriculture, które odbyło się w 2021: