Chemistry for Agriculture - 2017 - Karpacz - 42. edycja

Wiadomości

Poniżej wersja elektroniczna Programu, wersja drukowana zostanie rozdana podczas otwarcia Seminarium.

e-Program [2017]

Meeting Rooms: Science for Business

W tym roku, w ramach XLII Międzynarodowego Seminarium Naukowo Technicznego „Chemistry for Agriculture” planujemy organizację spotkań tzw. "Meeting Rooms: Science for Business" w następujących blokach tematycznych:

  1. Nawozy
  2. Środki ochrony roślin
  3. Pasze i dodatki paszowe
  4. Agrochemikalia z surowców naturalnych: biostymulatory, bioregulatory, bionawozy
  5. Nowoczesne metody analityczne w analizie składu agrochemikaliów
  6. Problemy środowiskowe w rolnictwie.

Celem tych paneli będzie zwiększenie wykorzystania potencjału jednostek naukowo-badawczych w projektach realizowanych przez przedsiębiorców, w szczególności wyłonienie kandydatów na podwykonawców usług B+R.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, zmierzającym do zwiększenia innowacyjności polskiej branży chemicznej i rolniczej, przy wykorzystaniu polskiego zaplecza naukowego. Zgłoszenia udziału w wybranych panelach dyskusyjnych będzie można dokonać podczas rejestracji wybierając w formularzu rejestracyjnym interesujące tematyki badawcze. Osoby, które już dokonały zgłoszeń zostaną powiadomione o możliwości wyboru bloków tematycznych drogą mailową, na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Z poważaniem,
Katarzyna Chojnacka
Członek Komitetu Naukowego

XLII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne
„Chemistry for Agriculture”
26 - 29 listopada 2017, Karpacz

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w 42. edycji Seminarium Naukowo-Technicznego „Chemistry for Agriculture”, które odbędzie się w dniach 26 - 29 listopada 2017 r. W tym roku, podobnie jak rok temu, spotykamy się w pięknie położonym Karpaczu (woj. dolnośląskie) w ośrodku konferencyjno - wypoczynkowym Sandra Spa.

Seminarium organizowane jest corocznie od 1975 roku, a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest prof. Henryk Górecki z Politechniki Wrocławskiej. Nadrzędnym celem Seminarium jest umożliwienie wymiany doświadczeń, zaprezentowania wyników badań oraz dobrych praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

W Seminarium uczestniczą przede wszystkim specjaliści z dziedzin chemii i biologii środowiska, technologii i biotechnologii reprezentujący różnego rodzaju uczelnie i instytuty naukowe – uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz inne typy szkół wyższych i ośrodków prowadzących badania o tematyce z pogranicza chemii i biologii. Tym samym do udziału w Seminarium zachęcamy młodych naukowców, umożliwiając przedstawienie wyników własnych badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów naukowych z doktorantami, profesorami oraz przedstawicielami rynku chemicznego w Polsce.

Wszystkim osobom prezentującym, oferujemy możliwość wydrukowania prac w czasopiśmie „Przemysł Chemiczny” ukazującym się nakładem wydawnictwa SIGMA-NOT.

Do zobaczenia w Karpaczu!

Komitet Organizacyjny

Aktualności

Sponsor platynowy

Patronat honorowy

Wspierają nas