Chemistry for Agriculture - 2017 - Karpacz - 42. edycja

Podziękowania

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w 43. Międzynarodowym Seminarium Naukowo - Technicznym "Chemistry for Agriculture". Z naszej strony chcielibyśmy już teraz zaprosić Państwa na kolejną edycję naszego Seminarium, które odbędzie się w dniach 24 - 27 listopada 2019 roku.
Dla osób zainteresowanych, poniżej załączamy zaktualizowany Program Seminarium.

e-Program [2018]

Pozdrawiamy serdecznie,
Komitet OrganizacyjnyMeeting Rooms: Science for Business

W tym roku, w ramach XLIII Międzynarodowego Seminarium Naukowo Technicznego „Chemistry for Agriculture” planujemy organizację spotkań tzw. "Meeting Rooms: Science for Business" w następujących blokach tematycznych:

  1. Nawozy, bionawozy i biostymulatory wzrostu roślin
  2. Środki ochrony roślin
  3. Pasze i dodatki paszowe

Celem tych paneli będzie zwiększenie wykorzystania potencjału jednostek naukowo-badawczych w projektach realizowanych przez przedsiębiorców, w szczególności wyłonienie kandydatów na podwykonawców usług B+R.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, zmierzającym do zwiększenia innowacyjności polskiej branży chemicznej i rolniczej, przy wykorzystaniu polskiego zaplecza naukowego. Udział w panelach dla uczestników Seminarium jest nieograniczony, dlatego serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

Z poważaniem,
Katarzyna Chojnacka
Członek Komitetu Naukowego

Panele dyskusyjne

W tym roku, w ramach XLIII Międzynarodowego Seminarium Naukowo Technicznego „Chemistry for Agriculture” sesje plenarne będą rozpoczynać panele dyskusyjne pt.:

  1. Konstytucja dla Nauki - Uczelnie w nowej rzeczywistości
  2. Finansowanie badań aplikacyjnych

Celem tych paneli będzie wymiana poglądów dot. reformy szkolnictwa wyższego oraz doświadczeń związanych z pozyskiwaniem inwestorów i funduszy na finasowanie badań i komercjalizację ich wyników. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.

Z poważaniem,
Katarzyna Chojnacka
Członek Komitetu NaukowegoXLIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne
„Chemistry for Agriculture”
25 - 28 listopada 2018, Karpacz

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w 43. edycji Seminarium Naukowo-Technicznego „Chemistry for Agriculture”, które odbędzie się w dniach 25 - 28 listopada 2018 r. W tym roku, podobnie jak rok temu, spotykamy się w pięknie położonym Karpaczu (woj. dolnośląskie) w ośrodku konferencyjno - wypoczynkowym Sandra Spa.

Seminarium organizowane jest corocznie od 1975 roku, a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest prof. Henryk Górecki z Politechniki Wrocławskiej. Nadrzędnym celem Seminarium jest umożliwienie wymiany doświadczeń, zaprezentowania wyników badań oraz dobrych praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

W Seminarium uczestniczą przede wszystkim specjaliści z dziedzin chemii i biologii środowiska, technologii i biotechnologii reprezentujący różnego rodzaju uczelnie i instytuty naukowe – uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz inne typy szkół wyższych i ośrodków prowadzących badania o tematyce z pogranicza chemii i biologii. Tym samym do udziału w Seminarium zachęcamy młodych naukowców, umożliwiając przedstawienie wyników własnych badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów naukowych z doktorantami, profesorami oraz przedstawicielami rynku chemicznego w Polsce.

Wszystkim osobom prezentującym, oferujemy możliwość wydrukowania prac w czasopiśmie „Przemysł Chemiczny” ukazującym się nakładem wydawnictwa SIGMA-NOT.

Do zobaczenia w Karpaczu!

Komitet Organizacyjny

Wiadomości

Poniżej wersja elektroniczna Programu konferencji, która odbyła się w 2017 r. Program tegorocznej konferencji ukaże się po zakończeniu zapisów. Wersja drukowana zostanie rozdana podczas otwarcia Seminarium.

e-Program [2017]
Aktualności

Patronat naukowy
Patronat honorowy