Chemistry for Agriculture - 2020 - Karpacz - 45. edycjaZaproszenie

XLV Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne
„Chemistry for Agriculture”
21 - 24 listopada 2021, Karpacz

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w 45. edycji Seminarium Naukowo-Technicznego „Chemistry for Agriculture”, które odbędzie się w dniach 21 - 24 listopada 2021 r. W tym roku, podobnie jak rok temu, spotykamy się w pięknie położonym Karpaczu (woj. dolnośląskie) w ośrodku konferencyjno - wypoczynkowym Sandra Spa.

Seminarium organizowane jest corocznie od 1975 roku, a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest prof. Henryk Górecki z Politechniki Wrocławskiej. Nadrzędnym celem Seminarium jest umożliwienie wymiany doświadczeń, zaprezentowania wyników badań oraz dobrych praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

W Seminarium uczestniczą przede wszystkim specjaliści z dziedzin chemii i biologii środowiska, technologii i biotechnologii reprezentujący różnego rodzaju uczelnie i instytuty naukowe – uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz inne typy szkół wyższych i ośrodków prowadzących badania o tematyce z pogranicza chemii i biologii. Tym samym do udziału w Seminarium zachęcamy młodych naukowców, umożliwiając przedstawienie wyników własnych badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów naukowych z doktorantami, profesorami oraz przedstawicielami rynku chemicznego w Polsce.

Wszystkim osobom prezentującym, oferujemy możliwość wydrukowania prac w czasopiśmie „Przemysł Chemiczny” ukazującym się nakładem wydawnictwa SIGMA-NOT oraz Journal of Elementology i Open Chemistry.

Do zobaczenia w Karpaczu!

Komitet Organizacyjny

Meeting Rooms: Science for Business

W tym roku, w ramach XLV Międzynarodowego Seminarium Naukowo Technicznego „Chemistry for Agriculture” planujemy organizację spotkań tzw. "Meeting Rooms: Science for Business" w następujących blokach tematycznych:

  1. Nawozy, bionawozy i biostymulatory wzrostu roślin
  2. Środki ochrony roślin
  3. Pasze i dodatki paszowe

Celem tych paneli będzie zwiększenie wykorzystania potencjału jednostek naukowo-badawczych w projektach realizowanych przez przedsiębiorców, w szczególności wyłonienie kandydatów na podwykonawców usług B+R.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, zmierzającym do zwiększenia innowacyjności polskiej branży chemicznej i rolniczej, przy wykorzystaniu polskiego zaplecza naukowego. Udział w panelach dla uczestników Seminarium jest nieograniczony, dlatego serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

Z poważaniem,
Katarzyna Chojnacka
Członek Komitetu Naukowego

Panele dyskusyjne

W tym roku, w ramach XLV Międzynarodowego Seminarium Naukowo Technicznego „Chemistry for Agriculture” sesje plenarne będą rozpoczynać panele dyskusyjne pt.:

  1. Nauka 2020+
  2. Finansowanie badań aplikacyjnych
  3. Zmiany klimatu – nowe wyzwania dla rolnictwa

Celem tych paneli będzie wymiana poglądów dot. reformy szkolnictwa wyższego oraz doświadczeń związanych z pozyskiwaniem inwestorów i funduszy na finasowanie badań i komercjalizację ich wyników. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.

Z poważaniem,
Katarzyna Chojnacka
Członek Komitetu Naukowego

Patronat honorowy