KOMITET ORGANIZACYJNY

Pani Teresa Frosztęga – Honorowa Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Grzegorz Izydorczyk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Dawid Skrzypczak
 Wiceprzewodniczący Komitetu organizacyjnego

Mgr inż. Katarzyna Mikula
 Sekretarz Komitetu Organizacyjnego