KOMITET ORGANIZACYJNY

Pani Teresa Frosztęga

Honorowa Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Grzegorz Izydorczyk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Dawid Skrzypczak

 Wiceprzewodniczący Komitetu organizacyjnego

Mgr inż. Katarzyna Mikula
 Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. Małgorzata Mironiuk – Politechnika Wrocławska
Dr inż. Mateusz Samoraj – Politechnika Wrocławska
Dr inż. Nina Hutnik – Politechnika Wrocławska
Dr inż. Jacek Chęcmanowski – Politechnika Wrocławska
Dr inż. Radosław Wilk – Intermag
Mgr inż. Krzysztof Trzaska – Politechnika Wrocławska
Mgr inż. Filip Gil – Politechnika Wrocławska