Chemistry for Agriculture - 2021 - Karpacz - 45. edycja

Tematyka


Tematyka XLV Seminarium Naukowo Techniczego obejmuje następujące zagadnienia:

 • chemia - badania podstawowe
 • technologia chemiczna: nawozy mineralne fosforany paszowe i inne dodatki
 • chemia rolna, przemiany składników nawozowych w glebie ich przyswajalność przez rośliny
 • problem fosforu i azotu w ochronie środowiska
 • ekotoksykologia - wybrane problemy
 • nowe metody i technologie produktów chemicznych stosowanych w rolnictwie
 • wpływ produktów chemicznych na produkcję roślinną i zwierzęcą
 • metale ciężkie w rolnictwie
 • obieg metali w środowisku przyrodniczo-rolniczym
 • utylizacja odpadów
 • ochrona środowiska
 • biotechnologia dla rolnictwa


Patronat naukowy