Chemistry for Agriculture - 2017 - Karpacz - 42. edycja

Opłata konferencyjna

Doktoranci i studenci

1000 PLN + VAT (1230,00 PLN)

Pracownicy uczelni i instytucji naukowych

1300 PLN + VAT (1599,00 PLN)

Pozostali uczestnicy

1700 PLN + VAT (2091,00 PLN)


Opłata obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz imprez towarzyszących (więcej).

Wpłaty należy dokonywać do 16 listopada br. na konto:

Centrum Naukowo Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska
„AGROPHOS” Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 1A
53-011 Wrocław
NIP: 898-001-56-05

Bank Zachodni WBK II O/Wrocław
Nr 02 1090 2402 0000 0006 1013 3372
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko uczestnika (w przypadku opłat zbiorczych, poszczególne imiona i nazwiska oddzielone przecinkami).Aktualności

Patronat naukowy
Patronat honorowy