Chemistry for Agriculture - 2021 - Karpacz - 45. edycja

Opłata konferencyjna

Doktoranci i studenci

1200 PLN + VAT (1476,00 PLN)

Pracownicy uczelni i instytucji naukowych

1500 PLN + VAT (1845,00 PLN)

Pozostali uczestnicy

2000 PLN + VAT (2460,00 PLN)


Opłata obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz imprez towarzyszących (więcej).

Wpłaty należy dokonywać do 12 listopada br. na konto:

Centrum Naukowo Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska
„AGROPHOS” Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 1A
53-011 Wrocław
NIP: 898-001-56-05

Santander Consumer Bank we Wrocławiu
Nr 02 1090 2402 0000 0006 1013 3372
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko uczestnika (w przypadku opłat zbiorczych, poszczególne imiona i nazwiska oddzielone przecinkami).Patronat naukowy