Chemistry for Agriculture - 2021 - Karpacz - 45. edycja

Organizatorzy:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony środowiska AGROPHOS we Wrocławiu,

Komitet organizacyjny:

 • p. Teresa Frosztęga
 • Prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka
 • mgr inż. Sylwia Baśladyńska
 • dr inż. Grzegorz Izydorczyk
 • dr inż. Dawid Skrzypczak
 • dr hab. inż. Anna Witek-Krowiak
 • mgr inż. Katarzyna Mikula
 • dr inż. Małgorzata Mironiuk

  Seminarium organizowane jest przy udziale Centrum Naukowo Badawczego Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska „AGROPHOS” Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Patronat naukowy