Organizatorzy:

  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki,
  • Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony środowiska AGROPHOS we Wrocławiu,
  • PTChem.

Komitet organizacyjny:

  • p. Teresa Frosztęga
  • dr inż. Agnieszka Saeid, Politechnika Wrocławska
  • p. Sylwia Baśladyńska,
  • p. Aleksander Darecki,

Seminarium organizowane jest przy udziale Centrum Naukowo Badawczego Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska „AGROPHOS” Sp. z o.o. we Wrocławiu.


Aktualności

Sponsor platynowy

Patronat honorowy

Wspierają nas