Chemistry for Agriculture - 2019 - Karpacz - 44. edycja

Organizatorzy:

  • Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej,
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  • Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony środowiska AGROPHOS we Wrocławiu,
  • PTChem.

Komitet organizacyjny:

  • p. Teresa Frosztęga, AGROPHOS
  • mgr inż. Sylwia Baśladyńska, Politechnika Wrocławska
  • mgr inż. Grzegorz Izydorczyk, Politechnika Wrocławska

Seminarium organizowane jest przy udziale Centrum Naukowo Badawczego Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska „AGROPHOS” Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Aktualności

Patronat honorowy