Chemistry for Agriculture - 2019 - Karpacz - 44. edycja

Organizatorzy:

 • Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony środowiska AGROPHOS we Wrocławiu,
 • PTChem.

Komitet organizacyjny:

 • p. Teresa Frosztęga, AGROPHOS
 • Prof. dr hab. inż.Katarzyna Chojnacka, Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. inż., prof. PWr, Anna Witek-Krowiak, Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Sylwia Baśladyńska, Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Grzegorz Izydorczyk, Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Daria Kocek, Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Katarzyna Mikula, Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Dawid Skrzypczak, Politechnika Wrocławska

Seminarium organizowane jest przy udziale Centrum Naukowo Badawczego Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska „AGROPHOS” Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Patronat honorowy